Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig, aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Home

Welkom op deze website die het resultaat is van een samenwerking tussen Sabine Laruelle, Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en FEDERAUTO (de Belgische Confederatie van de Autohandel en reparatie en van de aanverwante Sectoren).

Het uitgangspunt: de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.
Vervolgens: de toepassing van deze wet in de verschillende sectoren, meer in het bijzonder in de sector van de verkoop van tweedehandse voertuigen.
Intussen heeft de Raad voor het Verbruik een advies gegeven en pleit hij ervoor de consumenten en verkopers beter in te lichten.

Deze website richt zich dus tot al wie precieze informatie wenst over de toepassing van de garantie op een tweedehands voertuig of nog vragen zou hebben over de goede interpretatie van deze garantie.

Deze website bouwt tevens voort op de affiche en folder die u kunt raadplegen in de verkooppunten van tweedehandse voertuigen die bij FEDERAUTO aangesloten zijn. U vindt op deze site ook een zoekrobot waarmee u opzoekingen kunt doen aan de hand van sleutelwoorden.

Al deze informatiebronnen bieden ten slotte het antwoord op vragen zoals:

  • Op welke verkoop is de nieuwe garantie van toepassing?
  • Wat dekt de wettelijke garantie?
  • Wat is de duur van de garantie?

Wij vragen u ook vragen voor te stellen waarvan het antwoord nog niet op deze website staat.
Wij wensen u veel leesplezier en een goede zoektocht.