Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Welkom,

Het uitgangspunt: de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Vervolgens de toepassing van deze wet in de verschillende sectoren, meer in het bijzonder in de sector van de verkoop van tweedehandse voertuigen.

Intussen heeft de Raad voor het Verbruik een advies gegeven en pleit hij ervoor de consumenten en verkopers beter in te lichten.

Deze website richt zich tot u die precieze informatie wenst over de toepassing van de wettelijke garantie bij de aankoop van een tweedehandswagen, of als een probleem blijft voortbestaan over de juiste interpretatie van diezelfde garantie.

Deze website werd opgemaakt door TRAXIO en is voorzien van een zoekmotor voor sleutelwoorden waarmee u gemakkelijk het antwoord kan vinden op vragen zoals:

  • Op welke verkopen is de nieuwe wettelijke garantie van toepassing?
  • Wat dekt de wettelijke garantie?
  • Hoelang loopt de garantie?
  • Is een verzoening mogelijk bij onenigheid?
  • Enz.

Wij wensen u veel leesplezier op deze website.