Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Hoe wordt de garantie toegepast? - Vragen & antwoorden

 

Zodra de koper een defect vaststelt aan het voertuig, moet hij hiervan zo snel mogelijk de koper in kennis stellen. Indien het langer dan zes maanden na de levering optreedt, dan moet hij bewijzen dat dit defect bestond op het ogenblik van de levering.

In geval van gebrek aan overeenstemming moet de verkoper het voertuig in de staat brengen waarin het moest of had moeten geleverd worden. De consument heeft dus het recht de herstelling ervan te eisen.

De herstelling kan geschieden met nieuwe onderdelen of met tweedehandsonderdelen. Wanneer voor de herstelling nieuwe onderdelen gebruikt worden, dan kan overwogen worden om aan de koper een bijdrage in de kosten te vragen.

Herstellingen onder garantie worden uitgevoerd in de werkplaats van de verkoper of in een door hem erkende werkplaats. De koper zal de herstelling niet in een andere werkplaats uitvoeren, behalve indien de verkoper daartoe vooraf zijn toestemming gegeven heeft.