Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Wat mag men verwachten wanneer er een defect optreedt tijdens de overeengekomen garantietermijn? - Vragen & antwoorden

 

Er wordt voorrang gegeven aan de herstelling van het voertuig behalve indien zulke herstelling technisch onmogelijk of buitensporig zou blijken ten opzichte van de waarde van het voertuig en de omvang van het defect.

Indien de koper niet kan verkrijgen dat zijn voertuig hersteld of vervangen wordt, dan kan hij een gepaste korting op de prijs of de ontbinding van de verkoop eisen.

Er dient echter rekening gehouden te worden met een eventuele verergering van de schade wegens het gebruik van het voertuig door de consument nadat hij het gebrek aan overeenstemming vastgesteld heeft of had moeten vaststellen.

In het onderhavige geval is het principe van het gemeen verbintenissenrecht van toepassing dat bepaalt dat het slachtoffer de verplichting heeft alle mogelijke maatregelen te nemen om een verergering van de schade te voorkomen.