Welke garantie heeft een consument op een tweedehandsvoertuig aangekocht bij een professionele verkoper?
NL | FR

Komt een onderneming in aanmerking voor de garantie op consumptiegoederen? - Vragen & antwoorden

 De verkoop van een voertuig aan een onderneming (rechtspersoon, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep) die het zal gebruiken in het kader van haar beroepsactiviteiten, en dit ongeacht het gebruik waarvoor zij het wil bestemmen, zal niet onderworpen zijn aan de nieuwe wettelijke garantie.